Maison

Begeleiding, Dagbesteding
en Huishoudelijke Ondersteuning


BEGELEIDING

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING


DAGBESTEDING

MAISON Begeleiding, Dagbesteding en Huishoudelijke Ondersteuning

Diensten

BEGELEIDING

Indien u ondersteuning nodig heeft bij uw algemene dagelijkse verzorging, kunt u beroep doen op het team van Maison Thuiszorg.
Wij geven u en uw naasten tips hoe u zichzelf zo goed mogelijk kunt redden in de thuissituatie.

Activiteiten die u en/of uw mantelzorgers teveel inspanning kosten nemen wij van u over/voeren wij samen met u uit.

De thuiszorg medewerker komt in overleg met u op de dagen en tijden dat u dit wenst en wanneer dit nodig is.

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig in het huishouden, stoffen, stofzuigen, het bed opmaken enz., of wilt u hier voor langere tijd beroep op doen daar u dit wegens persoonlijke beperkingen niet meer zelfstandig kunt uitvoeren, kunt u via Maison Thuiszorg huidhoudelijke zorg krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met de sociale wijkteams in de gemeente. Zij indiceren het aantal uren huishoudelijke ondersteuning waarop u aanspraak kunt maken. Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. U kunt de hoogte van dit bedrag controleren op http://www.hetcak.nl

DAGBESTEDING

Zoekt u een fijne, zinvolle of creatieve dagbesteding in de Zaanstreek voor gezelligheid of voor structuur in uw dag.

Ook hiervoor kunt u bij Maison Thuiszorg terecht.