Selecteer een pagina

Maison

Thuiszorg en Begeleiding


VERZORGING


ONDERSTEUNING


BEGELEIDING


VERPLEGING

MAISON Thuiszorg en Begeleiding

Diensten

VERPLEGING

Voor verpleging zoals wondzorg, een infuus, of bijvoorbeeld begeleiding na een ziekenhuisopname, bent u bij Maison Thuiszorg op de goede plek. Voor een voedingsinfuus, een maagsonde of een morfinepompje hoeft u tegenwoordig niet meer naar het ziekenhuis, verpleegkudigen komen bij u thuis om de verpleegkundige handelingen uit te voeren. Ook begeleiden zij u in het aanleren van deze handelingen indien dit mogelijk is, zodat u snel weer de eigen regie voert in het leven. Om de verpleegkundige zorg goed af te stemmen, werken wij nauw samen met uw (huis)arts en/of overig betrokken specialisten.

BEGELEIDING

Indien u ondersteuning nodig heeft bij uw algemene dagelijkse verzorging, kunt u beroep doen op het team van Maison Thuiszorg.
Wij geven u en uw naasten tips hoe u zichzelf zo goed mogelijk kunt redden in de thuissituatie.

Activiteiten die u en/of uw mantelzorgers teveel inspanning kosten nemen wij van u over/voeren wij samen met u uit.

De thuiszorg medewerker komt in overleg met u op de dagen en tijden dat u dit wenst en wanneer dit nodig is.

VERZORGING

Wanneer u zich psychisch of mentaal niet meer zo sterk voelt, kan Maison Thuiszorg hulp bieden. Onze gespecialiseerde medewerkers helpen u bij het verminderen of oplossen van sociale, opvoedkundige, financiele of psychische problemen die het voeren van een huishouden belemmeren. Uw vaste hulpverlener helpt u weer grip te krijgen op de situatie, uw huishouden, uw gezin, uw psychisch welbevinden of uw financien.Voor begeleiding vanuit de WMO betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. U kunt de hoogte van dit bedrag controleren op
http://www.hetcak.nl/

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig in het huishouden, stoffen, stofzuigen, het bed opmaken enz., of wilt u hier voor langere tijd beroep op doen daar u dit wegens persoonlijke beperkingen niet meer zelfstandig kunt uitvoeren, kunt u via Maison Thuiszorg huidhoudelijke zorg krijgen. Wij werken hiervoor nauw samen met de sociale wijkteams in de gemeente. Zij indiceren het aantal uren huishoudelijke ondersteuning waarop u aanspraak kunt maken. Voor huishoudelijke ondersteuning betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. U kunt de hoogte van dit bedrag controleren op http://www.hetcak.nl