La Maison

Beschermde Woonvorm

Woonvoorziening La Maison

Werkwijze

Werkwijze / Aanmelding

Na verwijzing van derden of op eigen initiatief melden cliënten zich bij La Maison aan. De cliënt word uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt informatie verstrekt over onze werkwijze.

Indien men aan de criteria voldoet om geplaatst te worden gaat men de volgende fase in.
Een uitgebreide intake vormt de start. Indien wij en de cliënt samen het idee hebben dat La maison de oplossing biedt voor het traject naar volledige zelfstandigheid van de cliënt en er is een passende PGB indicatie afgegeven door de gemeente, wordt er een zorgovereenkomst getekend.
Op basis van de wensen van de cliënt en de indicatie wordt de ondersteuning en zorgvraag vastgesteld en ingevuld.

Plaatsing

Als blijkt dat de woonvoorziening La Maison is wat men zoekt en men gemotiveerd is actief vaardigheden te ontwikkelen om optimale zelfstandigheid te behalen wordt er een meer jaren plan van aanpak opgesteld.

Deze bestaat uit drie fasen:

  • Acclimatiseren, de ontstane problemen aanpakken in kaart brengen en deze samen mogelijk oplossen. bv. ontstane schulden, problemen met werk en inkomen, aanvragen van toeslagen enz. enz. er moet rust in het leven komen.
  • Rehabiliteren, leren wat er nodig is om de problemen uit fase 1 te voorkomen in de toekomst, zoeken naar werk en/of opleiding. Inkomen genereren en hier goed mee omgaan, vaardigheden aanleren om zelfstandig te kunnen wonen. Deze oefenen en uitvoeren.
  • Toekomst, behouden van werk en inkomen, vaardigheden voor zelfstandigheid blijven ontwikkelen. zoeken naar een permanente eigen woonplek, en uiteindelijk deze stap daadwerkelijk vanuit La Maison zetten.

Voor het gehele traject trekken wij gemiddeld 3 jaar uit.
Elk half jaar worden er “stapsgewijze” doelen opgesteld en geëvalueerd.

Past bovenstaande bij u en bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen neemt u dan contact met ons op via de website of stuurt u ons een email naar info@maisonthuizorg.nl

Kernwaarde

La Maison

Woonvoorziening

1
Eigen initiatief begint bij het eigen initiatief van de cliënt. Regie voeren over je eigen kwaliteit van leven betekent initiatief nemen om je kwaliteit van leven te verbeteren of ten minste zoveel mogelijk te handhaven. Cliënten worden gestimuleerd zelf initiatief te nemen en zich niet onnodig afhankelijk op te stellen van La Maison
2
La Maison vindt betrouwbaarheid een wezenlijke waarde. Juist in een organisatie waar cliënten meer ruimte en mogelijkheden krijgen voor eigen initiatief is betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken belangrijk. Dit betekent dat iedereen zich veilig moet voelen om datgene te uiten wat voor hem/haar belangrijk is en dat misverstanden niet met derden maar met de betrokkenen zelf worden gecommuniceerd en opgelost. De organisatie wil hierin zelf het voorbeeld zijn.
3
Op haar beurt verwacht La Maison van haar medewerkers dat zij betrouwbaar zijn naar de organisatie en collega’s en namens de organisatie naar de cliënten. Daarnaast wordt van medewerkers verwacht dat zij mogelijke risico’s voor de cliënt signaleren en bespreekbaar maken
4
Van haar cliënten verwacht La Maison dat zij medewerkers zo adequaat mogelijk voorzien van voor de gevraagde ondersteuning benodigde informatie en hulpmiddelen en dat zij wensen en ongenoegens kenbaar maken, zodat de organisatie hiermee de kwaliteit van haar dienstverlening kan verbeteren.
5
Van alle betrokkenen wordt een zorgvuldige bijdrage verwacht ten behoeve van een veilige dienstverlening en woonomgeving.
6
Professionele dienstverlening.
7
La Maison hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Als werkgever stelt zij hoge eisen aan de deskundigheid van haar medewerkers. In de functioneringsgesprekken wordt ruim aandacht besteed aan de ondersteuningsbehoefte van de medewerkers vanuit de organisatie. Het kan hierbij zowel gaan om middelen en materialen als om opleidingswensen ten aanzien van vaardigheden of methoden.
8
La Maison hanteert een zerotolerance beleid jegens drugs of excessief gebruik van alcohol wij maken voeren controle uit dmv verplichte en onaangekondigde UC’s.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: